top of page

הערכים שלנו 

אנו בפרדיגמה חותרים למתן שירות איכותי ומקצועי למגוון לקוחותינו, הננו מנסים לשמור על רמה גבוהה מאוד של עשיה וכתיבה אקדמית, לכן גם אנו בוחרים את הכותבים הטובים ביותר.

 

כל הכותבים שאנו מעסיקים הם אקדמיים ובעלי תואר ראשון ושני ממוסדות אקדמיים מוכרים בארץ ובחו"ל. הכותבים שלנו עוברים הליך מיון של ראיון עבודה לרבות בדיקת עבודות אקדמיות וסמינריונית שהגישו בעבר בתקופת חוק לימודם. וכל זאת על מנת לעמוד על רמתם וסגנון כתיבתם האקדמי הנדרש.

ראוי לציין, שאנו חותמים עמם על חוזה התקשרות אשר מטיל עליהם חובות וזכויות, לרבות הטלת סנקציות וקנסות כבדים כל אימת שהם לא יעמדו בדרישות המחמירות של בית העסק.

הלכה למעשה, כל הכותבים שלנו עוסקים במלאכת הכתיבה מתוך התחייבות לבית העסק וללקוחותינו הרבים, ומתוך תשוקה לכתיבה ולמחקר אקדמי.

 

מקוריות 

אנו בפרדיגמה מבטיחים עבודות מקוריות גרידא. אנו מחייבים את הכותבים שלנו לכתוב עבודות מקוריות שהם פרי יצירתם הבלעדית, ואף למחוק את העבודה הנידונה עם מסירתה לסטודנט. וזאת במטרה שלא יעשה בה שימוש לא מנה ולא מקצתה אף בעתיד לסטודנטים אחרים.

 

מקוריות העבודה היא ייהרג ובל יעבור, והיא מהווה תנאי ברור ומוחלט לכותבים שלנו, אפוא, אנו מבצעים בקרת איכות יסודית על כל עבודה אקדמית שנמצאת באמתחתנו, 

איכות

אנחנו בפרדיגמה מעסיקים כותבי צללים שהם בעלי תואר ראשון במשפטים ומעלה, שהסקרנות האינטלקטואלית והאהבה לכתיבה אקדמית זורמת בנימי נשמתם.

 

כל הכותבים שאנו מעסיקים הם לרוב מ"שמנה ומסולתה" של הכותבים שנמצאים בתחום, והם בעלי ניסיון רב בכתיבת עבודות אקדמיות. לא בכדי, הם זוכים לתשבחות ומחמאות רבות מסטודנטים שאנו עובדים עמהם, ואף הם זוכים לקבל בונוסים כספיים בגין קבלת ציונים גבוהים מאוד.

אמינות

אמינות והגינות הינם נר לרגלינו, וחלק אינטגרלי מערכיה הפונדמנטליים והעיקריים של עיסוקנו. אנו חורטים על דיגלנו את הגשמת כל האינטרסים הקרדינלים של לקוחותינו, וזאת בלי מורא ובלי משוא פנים. 

 

אין אנו עוסקים במכירה של עבודות אקדמיות שהוגשו בעבר, ואף אנו לא משכתבים מארג של עבודות שונות על מנת ליצור קונקרטיזציה לעבודה אקדמית חדשה. אנחנו בפרדיגמה מחויבים לסטודנטים במתן עבודות איכותיות ומקוריות ללא סייגים וללא כחל וסרק.

bottom of page