top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תShai Shitrit

כיצד עובד התהליך ?

אחת השאלות הכי נפוצות ביחס לשירות שלנו הוא כיצד עובד התהליך ?


למעשה, כל כתיבת עבודה אקדמית או סמינריונית מורכבת משלושה נדבכים עיקריים!


הנדבך הראשון הוא שלב האפיון- בשלב האפיון הסטודנט מוסר לנו את נושא העבודה ואת שאלת המחקר המוצעת. במידה ועדיין אין לכם כיוון, אין בעיה, אנו נסייע לכם להכין את הצעת המחקר לאישור המרצה אשר כוללת את: ההקדמה לעבודה, שאלת מחקר, ראשי פרקים וביבליוגרפיה ראשונית. ראוי לציין, שבשלב דנן אנו נתאים לכם כותב צללים אשר מתמחה באותו נושא של העבודה. כאשר כל הכותבים שלנו הם בעלי תואר ראשון ומעלה, שהסקרנות האינטלקטואלית והאהבה לכתיבה אקדמית זורמת בנימי נשמתם.


ספרים שמונחים אחד על השני בספריה
כיצד עובד התהליך

למותר לציין, שכל הכותבים שאנו מעסיקים הם מ"שמנה ומסולתה" של הכותבים שנמצאים בתחום, כאשר יש להם ניסיון רב בכתיבת עבודות אקדמיות. לא בכדי, הם זוכים לתשבחות ומחמאות רבות מסטודנטים שאנו עובדים עמהם, ואף הם זוכים לקבל בונוסים כספיים בגין קבלת ציונים גבוהים מאוד.


הנדבך השני הוא שלב הכנת העבודה- עם קבלת אישור עקרוני מהמרצה על שאלת המחקר וראשי הפרקים, כותב הצללים שלנו יתחיל לבצע את מלאכת הכתיבה וזאת בהתאם לזמן המוקצב לו לסיומה. יוער, שתהליך הכנת העבודה לוקח זמן רב מהכותבים שלנו, והם מקפידים לכתוב את העבודה בלשונם וניסוחם, תוך כדי איסוף חומר אקדמי וספרות עזר רבה ככל הניתן . כאשר הדגש שלנו הוא על מקוריות העבודה.


למעשה, מקוריות העבודה היא ייהרג ובל יעבור, והיא מהווה תנאי ברור ומוחלט לכותבים שלנו. דה פקטו, אנו מחייבים את הכותבים שלנו לכתוב עבודות מקוריות שהם פרי יצירתם הבלעדית, ואף למחוק את העבודה הנידונה עם מסירתה לסטודנט. וזאת במטרה שלא יעשה בה שימוש לא מנה ולא מקצתה, אף בעתיד לסטודנטים אחרים.


קולמוס בצבע אדום
קולמוס

הנדבך השלישי והאחרון הוא שלב סיום העבודה ומסירתה לסטודנט- עם סיום הכנת העבודה על ידי כותב הצללים, העבודה עוברת הליך של בקרת איכות שמשלבת בדיקות ובחינות קפדניות אשר כוללות: מתודולוגיה ותוכן העבודה, מבנה ודרישות צורניות, היקף הביבליוגרפיה איכותה והתאמתה לנושא העבודה, בדיקת הגהה, בדיקת קשר לוגי בין נושאים ופסקאות. כאשר כל הבדיקות נועדו במטרה למקסם את איכותה המקצועית של העבודה והתאמתה לרמה האקדמית הנדרשת מעבודה סמינריונית. עם סיום הליך בקרת האיכות, העבודה נמסרת לסטודנט.

bottom of page