top of page

בחירת נושא משפטי

גלוי וידוע שבחירת נושא לכתיבת עבודה סמינריונית, זה הקושי הראשון שבו סטודנטים למשפטים מתמודדים עמם בבואם למצוא תחום משפטי לכתיבה ומחקר. דה פקטו, רבים הם הסטודנטים שבוחרים תחום משפטי אשר קרוב לליבם, ו/או בתחום אשר בו הם צפויים לעשות התמחות בעתיד, וכפעול ישיר להתמקצע באותו תחום משפטי. אנו גורסים, שאת נושא הסמינריון יש לבחור ראשית בתחום שהוא מעורר סקרנות אינטלקטואלית בכותב העבודה, ויותר חשוב, שיש בו ספרות, פסיקה ומאמרים רבים ככל הניתן. לא נרצה להיתקע עם נושא שסתום שלו ספרות מצומצמת, קל וחומר, שנאלץ להוציא מים מסלע כל אימת שננסה לעמוד על המשפט המשווה.  

רשימת  נושאים אפשריים לסמינריון במשפטים

דיני קניין

הזכות האובליגטורית כנכס.

ביטול זיקת הנאה.

זכות קדימה במיטלטלין ובמקרקעין.

תקנת השוק במקרקעין.

תקנת השוק במיטלטלין.

משכון זכויות חוזיות.

שעבוד צף על נכסי היחיד.

שעבוד צף  על נכסי החברה.

זכות העיכבון.

הערת אזהרה בעסקאות קומבינציה.

הגנת בן הזוג בנכס מקרקעין מול תביעת צד שלישי.

קניין שביושר.

מעמדו של משכון אובליגטורי.

העברת קניין מכוח חוזה פסול.

זכות הנאמנות.

תמורות בפסיקה בדיני עסקאות נוגדות.

חידושים בקודקס האזרחי בסוגיית העסקאות הנוגדות.

הסכם קיזוז כמשכון.

היחס בין קיזוז לבין שעבוד קבוע.

היחס בין קיזוז לבין שעבוד צף.

האשם בדיני הקניין.

דיני ראיות

הספק הסביר בישראל

הראיה החפצית

אמצעי זיהוי בישראל

הודאות שווא

הודאה "חופשית ומרצון"

הראיה החסויה

חסיון מפני הפללה עצמית

תוספות ראייתיות

חקירת עדים בבית המשפט 

הערכת משקל של ראייות

ניתוח כלכלי של דיני ראיות

חזקות עובדתיות במשפט

חזקות משפטיות במשפט

פסילה חוקתית של ראיות

ראיות שהושגו שלא כדין

עדות חולי נפש

ראיות במשפטים חוזרים

סעיף 10א לפקודת הראיות

אזהרת עדים ושבועת עדים

גביית עדות מחוץ למשטרה

ייצוג ע"י בשלבי החקירה

ראיות בבג"ץ

השימוש בחקירה הנגדית בישראל

משפט פלילי

אין להשיב לאשמה במשפט הפלילי

אישי ציבור כחשודים, נאשמים ועבריינים

אי-שפיות הדעת בדיני העונשין

אלימות בספורט

הביצוע בצוותא בדיני העונשין

השכרות והשפעותיה בדיני העונשין

התביעה האזרחית הנגררת

זכויות נפגעי עבירה.

זכות הייצוג על-ידי עורך-דין במשפט הפלילי

חובת הצלת חיים בישראל

חלופות מעצר

טעות במצב משפטי.

טענת אליבי במשפט הפלילי

מניעת טרור באמצעות המשפט הפלילי.

משפט פלילי ואינטרנט

סגירת תיקים במשטרה

סייגים לאחריות הפלילית

עבירות אלימות בישראל

עבירות הצווארון הלבן

עבירות מחשבים בישראל

עבירות מין במשפחה

עבירות מס בישראל

פשעי שנאה

דיני האחריות המקצועית של עורכי הדין.

אחריות עורך הדין כלפי צד שלישי.

רשלנות רפואית (לרבות תתי נושאים).

פיצוי בגין פגיעה בסיכוי.

דוקטרינת הנזק הראייתי.

העברת נטלת הראיה.

הולדה בעוולה.

אחריותם של סרבני הגט בנזיקין.

אחריות ליקויי הדעת בנזיקין.

אחריות קטינים בנזיקין.

הגנת הצורך בדיני הנזיקין.

הקטנת הנזק בדיני הנזיקין.

דיני הנזיקין כמכשיר לצדק חלוקתי.

הגישה הכלכלית לדיני הנזיקין.

אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות.

האחריות בנזיקין של ראש ההוצאה לפועל.

 חידושים בדיני הנזיקין בקודקס האזרחי.

הסכמת הנפגע בדיני הנזיקין. 

האחריות הקיבוצית.

אחריות אישית של תאגיד.

עוולות חוקתיות.

תמורות בדיני נזק לא ממוני.

 עוולות מסחריות.

בחירת נושא משפטי

בדיקות פוליגרף.

בדיקות רפואיות.

ההצדקות לדיני העבודה.

הזכויות ביצירות של עובדים.

הזכויות בפטנטים של עובדים.

הזכות להתארגנות.
שכר מינימום,

הטרדה מינית.

הפליה על רקע גיל.

הפליה על רקע דת או לאום.

הפליה על רקע מין ונטיה מינית.

זכויות עובדים בהפרטה.

זכויות של עובדים בפירמה.

חדירה לפרטיות העובד.

יחסי עובד מעביד.

מימון רכישת מניות של משקיע.

מצלמות נסתרות בעבודה.

פיטורי נשים בהריון.

פיצויי התפטרות למפוטרים.

פיצויי עוגמת נפש.

פיצויי פיטורים.

פיצויים בבית הדין לעבודה.

פרטיות בעבודה.

אחריות פלילית של תאגידים

תורת האורגנים

חובת זהירות של נושאי משרה

חובת אמונים של נושאי משרה

הרמת מסך

הדחייה

סעד למקרה קיפוח

תכלית החברה

אחריות חברתית של חברה (CSR)

חובות בעלי מניות

עסקאות עם בעלי עניין

שכר בכירים

משקיעים מוסדיים

מבחני החלוקה

תביעה נגזרת

תביעה ייצוגית

רכישת חברות

מיזוג

סוגי פרוק

המפרק

סדר הנשייה בחדלות פירעון

אחריות נושאי משרה בחדלות פירעון

הקפאת הליכים

הזכות החוקתית לשוויון.

הזכות להפגין.

הזכות לפרטיות.

הזכות לשוויון.

העדפה מתקנת.

זכויות חברתיות.

חופש הביטוי.

חופש הדת.

חופש העיסוק.

חופש מדת.

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

מיסוד הדת.

פגיעה ברגשות דתיים.

פסקת ההגבלה.

איגודי מקרקעין:

ביטול עסקה

דירת מגורים בעסקת קומבינציה

הליכי שומה השגה וערעור

הניכויים המותרים

הפקעות ועסקאות שבכפיה

מיסוי בינלאומי בעסקאות נדל"ן.

מיסוי התא המשפחתי

מיסוי ירושות

מיסוי עסקאות עם המינהל

מיסוי עסקת אופציה;

ממשקים בין מס שבח למס הכנסה

מס רכישה ומס מכירה על דירות מגורים.

מע"מ בעסקאות נדל"ן.

סוגיות במיסוי דירת מגורים

סוגיות במס רכישה

עבירות לפי חוק מיסוי מקרקעין

עידוד בנייה להשכרה – חוק עידוד השקעות הון

עסקאות נדל"ן של מוסדות ציבור

עסקה מלאכותית

פינוי בינוי

פירוק איגוד מקרקעין

קביעת שווי של עסקה

שחלוף

שינוי יעוד

שיעורי המס על השבח

פרדיגמה

דיני מקרקעין

דיני עבודה

דיני נזיקין

דיני תאגידים

משפט חוקתי

bottom of page